Magazyn

 Learn Polish! 

 

Polski na wynos is a magazine, designed for tablet users learning the Polish language. The magazine aims to provide simplified  articles in fields such as Polish culture, art and history.  Glossaries and translations facilitate reading comprehension. The magazine is designed for adults and adolescents from 16 years of age. It has been written for level A1-B2.

Polski na wynos to magazyn opracowany dla użytkowników tabletu uczących się języka polskiego jako obcego. Czasopismo ma na celu udostępnienie uproszczonych tekstów m.in. z zakresu kultury, sztuki i historii Polski. Dołączone do artykułów słowniczki i tłumaczenia ułatwiają czytanie ze zrozumieniem. Magazyn przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia. Został napisany dla poziomu A1-B2.

Download the Polski na wynos magazine for iPad and learn on the go!

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40

______________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *