Produkty “BIO” (C1/C2)

1. SŁOWNICTWO

2. ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO

3. PUZZLE – PRACA W PARACH

4. SŁUCHANIE

5. MÓWIENIE

6. KLUCZ DO ĆWICZEŃ

  1. Produkty “bio”, “light”, “fit”… : A-3, B-2, C-1, D-4, E-6, F-5
  2. Żywność ekologiczna: 1-żywności, 2-środowiska, 3-środowiska, 4-rolnictwa, 5-żywności, 6-certyfikatami, 7-certyfikaty, 8-żywności, 9-rolnictwa, 10-żywność, 11-żywność, 12-żywność, 13-żywności, 14-Żywność, 15-rolnika/rolników 16-upraw, 17-gospodarstw, 18-euroliść, 19-żywność