Obywatelstwo (B1+)

1. SŁOWNICTWO

2. GRAMATYKA

3. ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO + MINI TŁUMACZENIE

4. TŁUMACZENIE

Tekst źródłowy:
Nr 6/2014 : 16 stycznia 2014 r.

5. ĆWICZENIA ONLINE