Polskie dźwięki / Polish sounds

ALFABET

aą

ćd

fg

JK

mn

óp

śt

yz

GRUPY LITEROWE

ch ci

dzi dź

rz si

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *